Sosyoloji Terimleri Nelerdir?
20 Temmuz 2024

Sosyoloji Terimleri Nelerdir?

Sosyoloji Terimleri

Sosyoloji

Sosyoloji, kısaca toplum bilimi olarak tanımlanır. İnsan toplumlarının yaşayış biçimlerini ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji terimlerini bilmek, toplumla ilgili yapılan araştırma ve incelemelerde, sosyoloji ile ilgili akademik yazıları anlama ve yorumlama kabiliyetini artırır.

Alt Kültür

Toplumdaki egemen toplumsal grup dışında yer alan toplumsal gruplar kümesine denir. Egemen olan kültür biçiminin dışındaki kültür normlarıdır.

Alt Yapı

Toplumsal gruba ait olan tüm maddi unsurlardır. Genel olarak toplumun günlük hayat içerisinde kullandığı maddi öğelerden oluşur.

Anaerkil

Toplumsal yönetim kuvveti kadının elinde ise bu durum anaerkil olarak tanımlanır. Toplumsal kuruluşların hepsinde yönetim gücü kadının elindedir. Bu durumda egemenlik kız çocuk üzerinde devredilir.

Anomi

Toplum ilişkilerini yönlendiren kurallar bütününün zayıflaması neticesinde meydana gelen boşluk durumudur.

Ataerkil

Toplumsal yönetim kuvveti erkeğin elinde ise bu durum ataerkil olarak tanımlanır. Toplumsal kuruluşların hepsinde (devlet kurumları, kamu kurumları, iktisadi işletmeler vs.) yönetim gücü erkeğin elindedir. Bu durumda egemenlik erkek çocuk üzerinde devredilir.

Burjuva

Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan, fabrika tarzı üretim araçlarına sahip olacak şekilde zenginleşen sermaye kesimidir. Kapitalist toplum düzeni içinde yer alan üst seviye grubu temsil eder.

Bürokrasi

Devlet mekanizması içinde yer alan kişi, grup ve kuruluşların bütünüdür.

Cemiyet

İş bölümü yapmak için bir araya gelmiş, aralarındaki ilişki boyutu mesafeli olan insanların meydana getirdiği gruptur.

Çekirdek Aile

Sadece anne, baba ve çocukların yer aldığı aile biçimidir.

Deflasyon

Ekonomide toplam arzın, toplam talepten çok daha fazla olmasıdır. Deflasyon, kısaca enflasyon olayının tam tersidir.

Devalüasyon

Enflasyon neticesinde mal ya da hizmet ihtiyacını giderme amacı ile ülke ithalat durumuna yönlendirilir. Bu esnada ihracat tıkanır, para değeri altın ve döviz karşısında düşer. Devalüasyon, ülkede paranın ani değer kaybıdır.

Devrim

Toplumdaki tüm yaşam biçimleri, düşünce biçimleri ve değerlerde oluşan ani ve köklü değişimlerdir.

Enflasyon

Toplumun herhangi bir mal ya da hizmete olan ihtiyacının, topluma sunulan imkanlardan daha fazla olması durumudur. Ürünün değeri artar, paranın değeri düşer. Ülke parasının değer kaybetmesi olayıdır.

Faiz

Değişim değeri olan herhangi bir sermayenin üretim esnasında elde ettiği gelir, kar payıdır.

Gelenek

Toplumda eski zamanlarda yaşayan atalardan nesilden nesle geçmiş olan sözlü ve davranış biçimlerinin etkin yaptırım gücü olan kural bütünüdür.

Görenek

Toplumların davranış biçimlerini düzene sokan ama uyulması için bir yaptırım kuvveti olmayan kural bütünüdür.

Halk

Bir ülke içinde yaşayan, ortak kültür, dil ve yaşam geçmişine sahip olan insan topluluğudur.

Kültür

Toplumun tarihsel süreç içinde yaşadığı toplumsal değişim yolları ile kazandığı bütün maddi ve manevi değerler ve bu değerleri yaşatmada kullanılan araçlardır.

Meşru

Halk tarafından onaylanmış olan kurallar ve durumlardır.

Nicelik

Herhangi bir şey ya da durumun ölçülebilir ve sayısal olarak belirtilebilen kısmıdır.

Nitelik

Herhangi bir şey ya da durumun ölçülebilir ve sayısal olarak belirtilemeyen kısmı, yani betimsel tarafıdır.

Otorite

Birey ya da grubun halk tarafından meşru karşılanan karar verme ve yönlendirme kuvveti, yetkisidir.

Saygınlık

Toplum içinde birey ya da kurumlara karşı üstünlük sağlayan durum, prestijdir.

Töre

Toplumdaki alışıldık kalıp davranışlardır.

Diğer Sosyoloji Terimleri

Tekel, yaptırım, sermaye, teokrasi, üst kültür, rant, revalüasyon, proleterya, milli gelir ve monografi gibi terimler de sosyoloji literatüründe önemli yer tutar.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Basketbol Terimleri Nelerdir?

Basketbol Terimleri Nelerdir?

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bilimsel Terimler ve Anlamları

Bilimsel Terimler ve Anlamları

Kütüphanecilik Terimleri ve Anlamları

Kütüphanecilik Terimleri ve Anlamları

Yazılım Terimleri Nelerdir?

Yazılım Terimleri Nelerdir?

Tenis Terimleri Nelerdir?

Tenis Terimleri Nelerdir?

Veteriner Terimleri Nelerdir?

Veteriner Terimleri Nelerdir?

Güncel

Sosyoloji Terimleri Nelerdir?

Sosyoloji Terimleri Nelerdir?

Güncel

Atıcılık Terimleri Nelerdir?

Atıcılık Terimleri Nelerdir?

Güncel

Gebelikte Ultrason Terimleri Nelerdir?

Gebelikte Ultrason Terimleri Nelerdir?

Denizcilik Terimleri Nelerdir?

Denizcilik Terimleri Nelerdir?

Osmanlı Terimleri Nelerdir?

Osmanlı Terimleri Nelerdir?

Tekvando Terimleri Nelerdir?

Tekvando Terimleri Nelerdir?

Gümrük Terimleri Nelerdir?

Gümrük Terimleri Nelerdir?

Terim Nedir Terim Nasıl Oluşur?

Terim Nedir Terim Nasıl Oluşur?

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Çağrı Merkezi Terimleri Nelerdir?

Çağrı Merkezi Terimleri Nelerdir?

Hava Durumu Terimleri Nelerdir?

Hava Durumu Terimleri Nelerdir?

Okçuluk Terimleri ve Anlamları

Okçuluk Terimleri ve Anlamları

Ekonomik Terimler Nelerdir?

Ekonomik Terimler Nelerdir?

Hentbol Terimleri ve Anlamları

Hentbol Terimleri ve Anlamları

Gürlük Terimleri Nelerdir?

Gürlük Terimleri Nelerdir?

Borsa Terimleri ve Anlamları

Borsa Terimleri ve Anlamları

Beslenme ve Diyet Terimleri Nelerdir?

Beslenme ve Diyet Terimleri Nelerdir?

Hız Terimleri Nelerdir?

Hız Terimleri Nelerdir?

Eskrim Terimleri Nelerdir?

Eskrim Terimleri Nelerdir?

Meteoroloji Terimleri ve Anlamları

Meteoroloji Terimleri ve Anlamları

Anatomi Terimleri Nelerdir?

Anatomi Terimleri Nelerdir?

Boks Terimleri Nelerdir?

Boks Terimleri Nelerdir?

İnternet Terimleri Nelerdir?

İnternet Terimleri Nelerdir?

Lojistik Terimleri Nelerdir?

Lojistik Terimleri Nelerdir?

Reklamcılık Terimleri Nelerdir?

Reklamcılık Terimleri Nelerdir?

Coğrafi Terimler Nelerdir?

Coğrafi Terimler Nelerdir?

Gemi Terimleri Nelerdir?

Gemi Terimleri Nelerdir?

Bölme Terimleri Nelerdir?

Bölme Terimleri Nelerdir?

Deprem Terimleri Nelerdir?

Deprem Terimleri Nelerdir?

Halter Terimleri ve Anlamları Nelerdir?

Halter Terimleri ve Anlamları Nelerdir?