Hukuk Terimleri Nelerdir?
07 Temmuz 2024

Hukuk Terimleri Nelerdir?

Hukuk Terimleri

Hukuk terimleri, toplum yararını sağlamak amacıyla oluşturulan ve kamu gücü tarafından desteklenen düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, bireylerin kendi aralarındaki ilişkilerini, bireylerin devletle olan ilişkilerini ve bireylerin toplumla olan ilişkilerini düzenler. Hukuk kuralları, din kuralları, ahlak kuralları ve görgü kurallarının yaptırımlarını içerebilir.

İlliyet

İlliyet, yapılan bir hareket ile bu hareketin neticeleri arasındaki bağlantıyı ifade eder. Yani, bir davranışın sonucunda meydana gelen zararla bu davranış arasındaki neden-sonuç ilişkisini anlatan bir hukuk terimidir.

Mücbir Sebep

Mücbir sebep, kişinin kontrolü dışında meydana gelen, öngörülemeyen ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü durumlardır.

Kusur

Kusur, ayırt etme gücüne sahip bir kişinin hukuka aykırı davranışlarda bulunmasıdır.

Müteselsil

Müteselsil, birbirine bağlı birden çok hareketin olmasını ifade eder. Bu terim, baştan sona doğru bir silsileyi anlatır.

Muvazaa

Muvazaa, irade ve beyan arasında karşılıklı ve bilinçli olarak meydana getirilen uyumsuzluk durumudur. Basit ve nispi olmak üzere iki çeşidi vardır. Muvazaa, ya sözleşmenin niteliği ile ilgili olur ya da bedel konusunda meydana gelir.

Hükümsüzlük

Hükümsüzlük, bir hukuksal işlemin hüküm ve sonuç doğurmasına engel olan yaptırım türüdür. Kendi içinde butlan ve tek taraflı bağlamazlık olarak sınıflandırılır.

Fesih

Fesih, borç ilişkisinin tek taraflı olarak irade beyanı sonucu sona erdirilmesidir.

Edim

Edim, yerine getirilmesi mümkün olan bir taahhüttür. Edimin yerine getirilmesi, ekonomik bir karşılık gerektirmeyebilir.

İvaz

İvaz, karşılıklılık anlamına gelir. Tarafların birbirlerine karşı hem alacaklı hem de borçlu durumda olmalarını ifade eder.

Muaccellik

Muaccellik, borcun borçludan istenebilir hale gelmesi durumudur.

Tescil

Tescil, tapu kütüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerinde ayni hakkın kurulması, kapsamının değiştirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılması için yapılan işlemdir. Tescil işlemi, taşınmaz sahibi tarafından yazılı şekilde yapılır.

Emtia

Emtia, ticarete konu olabilecek her türlü eşya veya mal anlamına gelir.

Zilliyet

Zilliyet, bir kişinin bir şeyi elinde bulundurması durumudur. Zilliyetin çeşitli türleri vardır.

Ayni Haklar

Ayni haklar, sınırlı haklar ve sınırsız haklar olarak iki başlıkta ele alınır. Sınırsız ayni haklar mülkiyet hakkını içerirken, sınırlı ayni haklar irtifak hakkı, rehin hakkı gibi hakları kapsar.

Nispi Butlan

Nispi butlan, ilgili taraflarca ileri sürülen ve tamamen geçersiz olmayacak derecede olan sakatlık durumudur.

Hısımlık

Hısımlık, gerçek kişiler arasındaki kan veya işlemsel bir bağ ile meydana gelen yakınlık ilişkisidir. Kan hısımlığı ve kan dışı hısımlık olmak üzere iki grupta incelenir.

İfa

İfa, borçlanılan edimin yerine getirilmesi ve borcun sona ermesi durumudur.

İbra

İbra, borcun tamamen ya da kısmen ortadan kaldırılmasını sağlayan, taraflar arasında yapılan bir sözleşmedir.

Temerrüt

Temerrüt, borçlunun, borcunu ya da edimini yerine getirme konusunda gecikmesi ya da direnmesidir.

Malik

Malik, sahip olan ya da mülkiyet belgesi düzenlenen kişiyi ifade eder.

Nispilik

Nispilik, mutlak olmayan anlamında kullanılır.

Tereke

Tereke, kişinin ölümü veya kaybolması durumunda mirasçılarına geçebilecek tüm haklarını ve borçlarını ifade eder.

İnfisah

İnfisah, ortadan kalkma anlamında kullanılan bir hukuk terimidir.

Yeddi Emin

Yeddi emin, haciz edilen malın satışı yapılıncaya kadar veya taşınır mallarda tahliye durumunda malın sahibi bulununcaya kadar muhafaza eden kişiyi ifade eder.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Tasavvuf Terimleri ve Anlamları

Tasavvuf Terimleri ve Anlamları

Eskrim Terimleri Nelerdir?

Eskrim Terimleri Nelerdir?

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bölme Terimleri Nelerdir?

Bölme Terimleri Nelerdir?

Müzikte Hız Terimleri ve Anlamları

Müzikte Hız Terimleri ve Anlamları

Moda Terimleri Nelerdir?

Moda Terimleri Nelerdir?

Sinema Terimleri Nelerdir?

Sinema Terimleri Nelerdir?

Hamilelikte Ultrason Terimleri Nelerdir?

Hamilelikte Ultrason Terimleri Nelerdir?

Güncel

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Güncel

Boks Terimleri Nelerdir?

Boks Terimleri Nelerdir?

Güncel

Terim Anlam Özellikleri Nelerdir?

Terim Anlam Özellikleri Nelerdir?

Hentbol Terimleri ve Anlamları

Hentbol Terimleri ve Anlamları

Coğrafi Terimler Nelerdir?

Coğrafi Terimler Nelerdir?

İnternet Terimleri Nelerdir?

İnternet Terimleri Nelerdir?

Dini Terimler Nelerdir?

Dini Terimler Nelerdir?

Jimnastik Terimleri ve Anlamları

Jimnastik Terimleri ve Anlamları

Bisiklet Terimleri ve Anlamları

Bisiklet Terimleri ve Anlamları

Depresyon Terimleri Nelerdir?

Depresyon Terimleri Nelerdir?

Turizm Terimleri ve Anlamları

Turizm Terimleri ve Anlamları

Beyzbol Terimleri Nelerdir?

Beyzbol Terimleri Nelerdir?

Terim Sayısı Formülü Nelerdir?

Terim Sayısı Formülü Nelerdir?

Judo Terimleri Nelerdir?

Judo Terimleri Nelerdir?

Bilimsel Terimler ve Anlamları

Bilimsel Terimler ve Anlamları

Grafik Tasarım Terimleri Nelerdir?

Grafik Tasarım Terimleri Nelerdir?

Tenis Terimleri Nelerdir?

Tenis Terimleri Nelerdir?

Sosyal Bilgiler Terimleri Nelerdir?

Sosyal Bilgiler Terimleri Nelerdir?

Dericilik Terimleri Nelerdir?

Dericilik Terimleri Nelerdir?

Divan Edebiyatı Terimleri Nelerdir?

Divan Edebiyatı Terimleri Nelerdir?

Okçuluk Terimleri ve Anlamları

Okçuluk Terimleri ve Anlamları

Arıcılık Terimleri Nelerdir?

Arıcılık Terimleri Nelerdir?

Biyoloji Terimleri Nelerdir?

Biyoloji Terimleri Nelerdir?

Muhasebe Terimleri Nelerdir?

Muhasebe Terimleri Nelerdir?

Balistik Terimleri Nelerdir?

Balistik Terimleri Nelerdir?

Gürlük Terimleri Nelerdir?

Gürlük Terimleri Nelerdir?

Üniversite Terimleri Nelerdir?

Üniversite Terimleri Nelerdir?

Lojistik Terimleri Nelerdir?

Lojistik Terimleri Nelerdir?

Gitar Terimleri Nelerdir?

Gitar Terimleri Nelerdir?

Gümrük Terimleri Nelerdir?

Gümrük Terimleri Nelerdir?