Tarih Terimleri Nelerdir?
25 Temmuz 2024

Tarih Terimleri Nelerdir?

Tarih Terimleri

Tarihin Tanımı ve Önemi
Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ve belgelere dayandırarak objektif bir biçimde anlatma bilimidir. Tarihte birçok medeniyet kurulmuş, birçok icat ve buluş gerçekleştirilmiştir. Bütün bunların bilinmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için tarih büyük bir öneme sahiptir. Tarihi bilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için birçok terim kullanılmaktadır.

Önemli Tarih Terimleri

 • Akçe: Osmanlı Devleti'nin para birimidir.
 • Anal: Hititlerde kralların tanrılara hesap vereceklerini düşünmeleri sebebiyle yaşanan bütün olayları tüm gerçekliğiyle yazdıkları yıllıklardır.
 • Aşar: Öşür, yani tarım ürünlerinden alınan vergidir.
 • Atabey: Selçuklu Devleti'nde meliklerin (şehzadelerin) eğitiminden sorumlu olan kişilerdir.
 • Avasım: Abbasilerin Bizans İmparatorluğu sınırında oluşturduğu tampon bölgedir.
 • Ayan: Bir toplumun ileri gelenleridir.
 • Bedevi: Göçebe Araplardır.
 • Boy: Türklerde soy birliğini ifade eder.
 • Cihat: İslam dini uğruna yapılan her türlü çalışmadır.
 • Cülus: Osmanlı padişahlarının tahta çıkışıdır.
 • Dinar: Altın para birimidir.
 • Dirhem: Gümüş para birimidir.
 • Ekber-i Erşet: Hanedanın en yaşlı ve en olgun üyesinin tahta çıkması prensibidir.
 • Feodalite: Derebeylik sistemidir.
 • Ferman: Padişahın emri veya buyruğudur.
 • Ganimet: Savaşta kazanılmış para veya kıymetli eşyadır.
 • Gayr-i Müslim: Müslüman olmayan kişidir.
 • Gulam: Köledir.
 • Halife: Hz. Muhammed'in vekili anlamına gelen, Müslümanların lideri olarak tanınan kişidir.
 • Hassa: Hükümdara ait olan her şeydir.
 • Hıdiv: Mısır valilerine verilen unvandır.
 • Islahat: İyileştirme, düzeltme, eksiklerini giderme anlamına gelir.
 • İcazetname: Eğitim kurumlarından verilen başarı diplomasıdır.
 • İhtilâl: Büyük ve ani değişikliktir.
 • İmparatorluk: Birçok farklı halkı ve kültürü içerisinde barındıran geniş topraklara sahip devlet yapısıdır.
 • İskân: Bir insanı yerleştirme, yer ve yurt edindirme anlamına gelir.
 • Kaime: Kâğıt paradır.
 • Kurgan: Mezar anlamına gelir.
 • Kut: Hükümdara tanrı tarafından verilen hükümdarlık yetkisidir.
 • Kümbet: Çadıra benzer şekilde yapılmış türbelerdir.
 • Mevali: Emevilerin Arap olmayan halka uyguladığı politikadır.
 • Oğuz: Türkleri oluşturan 24 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyudur.
 • Ruhban: Din adamları sınıfıdır.
 • Sadrazam: Vezir-i Azam olarak da bilinen baş vezirdir.
 • Saltanat: Babadan oğula geçen yönetim sistemidir.
 • Sikke: Gümüş para birimidir.
 • Sömürge: Bir devletin başka bir devleti egemenliği altına alması ve ekonomik olarak oradan çıkar sağlamasıdır.
 • Türkmen: Oğuz etnik grubundan olup İslamiyet'i kabul eden kesimdir.
 • Yörük: Anadolu'ya gelen Türkmenlerin göçebe olanlarıdır.
 • Yuğ: Eski Türklerde cenaze merasimi, ölü gömme töreni anlamına gelir.
 • Zımmi: İslam devletinin koruması altında bulunan gayr-i Müslimlerdir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Kıray

25 Temmuz 2024 Perşembe

Tarihin tanimi ve onemine bakinca, tarih bilgisi olmadan bir toplumun gelecege dogru nasil yol alabilecegini anlamakta zorlaniyorum. Nasil ki bir agacin kokleri onu beslerse, tarih bilgisi de toplumlari boyle beslemez mi?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Kıray,

Düşüncelerinize tamamen katılıyorum. Tarih bilgisi, toplumların kimliklerini ve kültürel miraslarını anlamalarına yardımcı olur. Geçmişten ders alarak, gelecekte daha bilinçli ve sağlam adımlar atılabilir. Tıpkı bir ağacın kökleri gibi, tarih de toplumları besler ve güçlendirir. Bu nedenle, tarih bilgisi olmadan geleceğe yön vermek gerçekten zordur. Güzel bir benzetme yapmışsınız, tebrik ederim.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kimyasal Terimler Nelerdir?

Kimyasal Terimler Nelerdir?

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Psikoloji Terimleri Nelerdir?

Psikoloji Terimleri Nelerdir?

Trafik Terimleri Nelerdir?

Trafik Terimleri Nelerdir?

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Tenis Terimleri Nelerdir?

Tenis Terimleri Nelerdir?

Müzikte Hız Terimleri ve Anlamları

Müzikte Hız Terimleri ve Anlamları

Güncel

Anatomi Terimleri Nelerdir?

Anatomi Terimleri Nelerdir?

Güncel

Perdecilik Terimleri Nelerdir?

Perdecilik Terimleri Nelerdir?

Güncel

Hava Durumu Terimleri Nelerdir?

Hava Durumu Terimleri Nelerdir?

Masa Tenisi Terimleri Nelerdir?

Masa Tenisi Terimleri Nelerdir?

Siyaset Terimleri Nelerdir?

Siyaset Terimleri Nelerdir?

Hamam Terimleri Nelerdir?

Hamam Terimleri Nelerdir?

Sigorta Terimleri Nelerdir?

Sigorta Terimleri Nelerdir?

Atıcılık Terimleri Nelerdir?

Atıcılık Terimleri Nelerdir?

Formula Terimleri Nelerdir?

Formula Terimleri Nelerdir?

Grafik Tasarım Terimleri Nelerdir?

Grafik Tasarım Terimleri Nelerdir?

Genetik Terimleri Nelerdir?

Genetik Terimleri Nelerdir?

Hentbol Terimleri ve Anlamları

Hentbol Terimleri ve Anlamları

Muhasebe Terimleri Nelerdir?

Muhasebe Terimleri Nelerdir?

Tıbbi Terimler Nelerdir?

Tıbbi Terimler Nelerdir?

Siyasi Terimler Nelerdir?

Siyasi Terimler Nelerdir?

Badminton Terimleri ve Anlamları

Badminton Terimleri ve Anlamları

Hukuk Terimleri Nelerdir?

Hukuk Terimleri Nelerdir?

Borsa Terimleri ve Anlamları

Borsa Terimleri ve Anlamları

Ağız ve Diş Sağlığı Terimleri Nelerdir?

Ağız ve Diş Sağlığı Terimleri Nelerdir?

Astroloji Terimleri ve Anlamları

Astroloji Terimleri ve Anlamları

Bilgisayar Terimleri ve Anlamları

Bilgisayar Terimleri ve Anlamları

Dış Ticaret Terimleri Nelerdir?

Dış Ticaret Terimleri Nelerdir?

Yüzme Terimleri ve Anlamları

Yüzme Terimleri ve Anlamları

Dericilik Terimleri Nelerdir?

Dericilik Terimleri Nelerdir?

Sağlık Terimleri ve Anlamları

Sağlık Terimleri ve Anlamları

Bankacılık Terimleri Nelerdir?

Bankacılık Terimleri Nelerdir?

Yazılım Terimleri Nelerdir?

Yazılım Terimleri Nelerdir?

Doğa Yürüyüşü Terimleri Nelerdir?

Doğa Yürüyüşü Terimleri Nelerdir?

Bilimsel Terimler ve Anlamları

Bilimsel Terimler ve Anlamları

Gürlük Terimleri Nelerdir?

Gürlük Terimleri Nelerdir?