Edebiyat Terimleri Nelerdir?
26 Haziran 2024

Edebiyat Terimleri Nelerdir?

Edebiyat Terimleri

Edebiyat, bireylerin duygu ve düşüncelerini kendine has bir dil ile estetik kurallar bütünü ile hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilmesidir. Edebiyat, bir bilim dalı olarak kabul edilmekte olup, her bilim dalında olduğu gibi kendine özgü terimleri bulunmaktadır. Edebiyat alanında yazılan her türlü akademik yazıyı, makaleyi ya da yapılan konuşmayı anlamak için edebiyat terimlerini iyi bilmek gereklidir. Dili iyi kullanmak, üslup ve tarzları anlamak gibi durumlar, terimleri ve karşılıklarını bilmekten geçer.

Edebiyat Terimleri ve Anlamları

Açık Hece
Sesli harf ile biten kısa hecelerdir. Aruz veznine göre tüm açık heceler kısa hece olarak bilinir.

Açıklama
Edebi olarak yayınlanan bir eseri daha geniş kitleler için anlaşılır hale getirmek amacıyla yapılan yazılı çalışmalardır. Okuyucunun eseri çözmesi ve anlaması için gerekli olan çalışmadır.

Adapte
Herhangi bir dil ile yazılan eseri, farklı bir dilde yer ve şahıs isimlerini değiştirerek, olayların örf, adet, gelenek ve duyuş açısından aktarıldığı dili konuşan kişilerin hayatına uygulama yöntemi ile yapılan serbest çeviri tarzıdır.

Akrostiş
Şiirlerde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağı doğru sıralandığında anlamlı bir bütün oluşturmasıdır. Latin edebiyatında akrostiş 'üç dize' olarak adlandırılırken Divan edebiyatında 'muvaşşah' olarak adlandırılır.

Ana Fikir
Konusu belirli olan eserin vermek istediği asıl düşüncedir.

Bab
Edebi eserin düzene sokulmasında konuların ele alındıktan ve işlendiğinden sonra ilgili bölümlerin en geniş kapsamlı olanıdır.

Balad
Üç tane uzun bir tane kısa bentten meydana gelen Batı edebiyatı nazım çeşididir.

Bedi
İlm-i bedi olarak da bilinir ve sözleri kulağa hoş gelecek, ruha heyecan verecek biçimde güzelleştirme yolunu gösteren bilimdir.

Belagat
Yerinde ve düzgün söz söyleme sanatına denir. Sözlerin açık, anlaşılır, söylenme sebebi ve söylenen kişiye göre düzenlemesini anlatan bilimdir.

Bezm
Muhabbet ve içki meclisidir. Genel olarak Divan edebiyatında kullanılır. Tamlamalar biçimindedir.

Cevaz-ı Edebi
Kelimelere vezne uydurmak için birtakım değişiklikler ile kullanılmasını, hece, ses ucu veya kısa okuma biçiminde yapılan hataları hoş karşılama durumudur.

Codex
Halk edebiyatında ürünlerin yazıldığı defterdir. Antoloji olarak değerlendirilirler.

Dandizm
Üslubun yapmacık olması durumudur. Sanatçıları taklit etme amacı ile kullanılan üsluptur.

Delalet
Kelimeler ve anlamları arasındaki ilişkidir. İki başlık halinde incelenir.

Deyim
Genel olarak gerçek anlamı dışında farklı anlamı olan kalıplaşmış sözcüklerdir. En az iki kelime ile kurulur.

Dipnot
Yazarın eserde faydalandığı kaynakları ve alıntı sözleri metnin geçtiği bölümlerde belirtmesidir.

Eda
Sözlerde ve yazılardaki ifade biçimidir. Anlatış biçimi, üslup tarzıdır.

Entimizm
İnsan ruhunun gizli olan mahremini samimi ve içten şekilde anlatma, içtencilik.

Fabl
Hayvanlar, nesneler ve cansız varlıklar arasında geçen hayal ürünü masal türüdür. İntak ve teşhis sanatı kullanılarak yazılır. Olayda cansız varlıklara canlı varlık karakteri verilir.

Fasıl
Kitaptaki bölümlerden her biri, ayırma ya da bölme. Mevsim anlamına da gelir.

Gramer
Dili oluşturan ses, kelime yapısı ve kelime haznesi, cümle kuruluş şekilleri gibi unsurları belirleyen ve kurallara bağlayan dil bilgisidir.

Hitabet
Söz söyleme sanatı olarak bilinir.

Diğer Edebiyat Terimleri
 • Hilye
 • İbda
 • İcaz
 • İdil
 • İkmal
 • İksar
 • İltizam
 • İltifat
 • İstidrak
 • İtnab
 • Laedri
 • Mazmun
 • Melhane
 • Mektup
 • Monolog
 • Nazım
 • Nazire
 • Otobiyografi
 • Ozan
 • Paragraf
 • Risale

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Moda Terimleri Nelerdir?

Moda Terimleri Nelerdir?

Hentbol Terimleri ve Anlamları

Hentbol Terimleri ve Anlamları

Ultrason Terimleri ve Anlamları

Ultrason Terimleri ve Anlamları

Madencilik Terimleri Nelerdir?

Madencilik Terimleri Nelerdir?

Parlamento Terimleri Nelerdir?

Parlamento Terimleri Nelerdir?

Sinema Terimleri Nelerdir?

Sinema Terimleri Nelerdir?

Müzik Terimleri Nelerdir?

Müzik Terimleri Nelerdir?

Ofis Terimleri ve Anlamları

Ofis Terimleri ve Anlamları

Sigorta Terimleri Nelerdir?

Sigorta Terimleri Nelerdir?

Gümrük Terimleri Nelerdir?

Gümrük Terimleri Nelerdir?

Tenis Terimleri Nelerdir?

Tenis Terimleri Nelerdir?

Divan Edebiyatı Terimleri Nelerdir?

Divan Edebiyatı Terimleri Nelerdir?

Binicilik Terimleri Nelerdir?

Binicilik Terimleri Nelerdir?

Sağlık Terimleri ve Anlamları

Sağlık Terimleri ve Anlamları

Mitoloji Terimleri ve Anlamları

Mitoloji Terimleri ve Anlamları

Genetik Terimleri Nelerdir?

Genetik Terimleri Nelerdir?

Arkeolojik Kazı Terimleri Nelerdir?

Arkeolojik Kazı Terimleri Nelerdir?

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Üniversite Terimleri Nelerdir?

Üniversite Terimleri Nelerdir?

İnşaat Terimleri Nelerdir?

İnşaat Terimleri Nelerdir?

Autocad Terimleri Nelerdir?

Autocad Terimleri Nelerdir?

Kimyasal Terimler Nelerdir?

Kimyasal Terimler Nelerdir?

Resim Terimleri Nelerdir?

Resim Terimleri Nelerdir?

Deprem Terimleri Nelerdir?

Deprem Terimleri Nelerdir?

Terim Anlam Özellikleri Nelerdir?

Terim Anlam Özellikleri Nelerdir?

Halter Terimleri ve Anlamları Nelerdir?

Halter Terimleri ve Anlamları Nelerdir?

Motosiklet Terimleri Nelerdir?

Motosiklet Terimleri Nelerdir?

Sunuculuk Terimleri Nelerdir?

Sunuculuk Terimleri Nelerdir?

Bilim Terimleri Nelerdir?

Bilim Terimleri Nelerdir?

Tiyatro Terimleri Nelerdir?

Tiyatro Terimleri Nelerdir?

Basketbol Terimleri Nelerdir?

Basketbol Terimleri Nelerdir?

Terimlerin Özellikleri Nelerdir?

Terimlerin Özellikleri Nelerdir?