Tasavvuf Terimleri ve Anlamları
13 Temmuz 2024

Tasavvuf Terimleri ve Anlamları

Tasavvuf Terimleri

Tasavvuf, kalbi saflaştırarak kötü huylardan temizlemek, iyi huylarla doldurmak ve bu şekilde Allah'a ulaşmak anlamına gelir. Tasavvuf anlayışına göre evrende tek bir varlık vardır ve o varlık Vücud-ı Mutlak olan yüce Allah'tır. Allah, kendini görmek ve göstermek için âlemi ve insanları yaratmıştır. Vücud-ı Mutlak ve Hüsni-yi Mutlak Allah'tır ve insanın en büyük gayesi ilahi aşka ermek, Allah'a ulaşmak olmalıdır. Ona ulaşmak, tasavvuf yoluna girip nefsi temizleyerek olgun insan olmakla mümkündür. Bunun için bir tarikata ve mürşide ihtiyaç vardır.

Tasavvuf Terimlerinin Önemi

Tasavvuf terimleri, kişinin Allah'ı daha iyi tanımasını ve ona giden yolları daha iyi bilmesini sağlar. Bu yüzden tasavvuf terimlerini bilmek, insanın bu yolda rahat ilerleyebilmesini sağlar. Tasavvufun aşk, âşık, maşuk, saki, mey, şarap, meyhane, harabat gibi kendine özgü terimleri vardır. Bu terimler, sosyal ve kültürel hayatı, dolayısıyla da edebiyatı etkilemiştir.

Tasavvuf Terimlerinin Açıklamaları

 • Aşk: Tasavvuf yolundaki kişinin Allah'a olan aşkıdır. Bu aşk, ilahi aşktır.
 • Âşık: Allah'a olan aşkıyla yanan kişiye âşık denir. Allah'a olan sevgiye sahip kişidir âşık.
 • Ayan-ı Sabite: Tasavvufta Allah'ın yansıması olarak kabul edilir.
 • Çile: Tasavvuf anlayışına göre nefsi köreltmek için çekilen çiledir.
 • Dergâh: Tasavvuf ilminin görüldüğü yer dergahtır. Dergâh, aynı zamanda kapı, eşik, kapı yeri, tekke anlamlarına da gelir.
 • Derviş: Herhangi bir tarikata girmiş ve o tarikatın kurallarını uygulayan kişiye derviş denir.
 • Fenafillah: Tasavvuftaki son aşamaya fenafillah denir. Ölmeden önce ölmek, Allah'ta yok olmak anlamlarına da gelir.
 • Halife: Tarikatı kuran kişinin veya şeyhin kendisine vekil olarak gördüğü ve karar verme yetkisine sahip olan kişiye halife denir.
 • İnsan-ı Kâmil: Fenafillah aşamasına ulaşmış, olgun insana, kâmil insana denir.
 • Kâbe: Vuslat makamı olarak görülen yerdir. Âşığın gönlüdür.
 • Kadeh: Allah'a olan aşkıyla yanan kişinin kalbidir.
 • Maşuk: Tasavvufta sevgiliyi ifade eder. Tek sevgili Allah'tır.
 • Masiva: Allah dışındaki diğer tüm varlıklar bu şekilde adlandırılır.
 • Meyhane: Allah aşkının sunulduğu yer meyhanedir.
 • Meclis: Allah'ı anmak, onun yüceliğini, büyüklüğünü tekrar hatırlamak için toplanılan toplantıları ifade eder.
 • Mutasavvıf: Tasavvufla ilgilenen kişiye denir.
 • Mürşit: Doğru yolu gösteren kişidir.
 • Post: Şeyhlik makamına post denir.
 • Sarhoş: Allah aşkıyla kendisinden geçen kişiye sarhoş denir.
 • Saki: Yol gösterendir.
 • Şem: İlahi nuru ifade eder.
 • Nefis: Tasavvuftaki tüm kötülükler, kötü işler nefis olarak bilinir. Tasavvuftaki amaç, nefsi öldürmek ve ilahi olan aşka ulaşmaktır.

Ek Bilgiler

Tasavvuf, sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Tasavvuf yoluna giren kişi, dünya işlerinden elini çekip, Allah'a yönelirken aynı zamanda ahlaki ve etik bir yaşam sürmeye de gayret eder.

Tasavvufta önemli olan, kişinin içsel yolculuğudur. Bu yolculuk, kişinin kendini tanıması, Allah'ı tanıması ve sonunda Allah'a ulaşması sürecidir. Bu süreçte, kişi birçok manevi ve ruhsal deneyim yaşar.

Tasavvufun edebiyat, müzik ve sanat üzerindeki etkisi de büyüktür. Tasavvuf, birçok şair, yazar ve sanatçının eserlerinde ilham kaynağı olmuştur. Tasavvuf müziği, özellikle Mevlevi ayinleri, bu alandaki en bilinen örneklerden biridir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Gemicilik Terimleri Nelerdir?

Gemicilik Terimleri Nelerdir?

Bisiklet Terimleri ve Anlamları

Bisiklet Terimleri ve Anlamları

Bilim Terimleri Nelerdir?

Bilim Terimleri Nelerdir?

Depresyon Terimleri Nelerdir?

Depresyon Terimleri Nelerdir?

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Grafik Tasarım Terimleri Nelerdir?

Grafik Tasarım Terimleri Nelerdir?

Formula Terimleri Nelerdir?

Formula Terimleri Nelerdir?

Teknoloji Terimleri ve Anlamları

Teknoloji Terimleri ve Anlamları

Diksiyon ve Hitabet Terimleri Nelerdir?

Diksiyon ve Hitabet Terimleri Nelerdir?

Beslenme ve Diyet Terimleri Nelerdir?

Beslenme ve Diyet Terimleri Nelerdir?

Güncel

Yüzme Terimleri ve Anlamları

Yüzme Terimleri ve Anlamları

Güncel

Emlak Terimleri Nelerdir?

Emlak Terimleri Nelerdir?

Güncel

Terimler Toplamı Formülü

Terimler Toplamı Formülü

Terim Nedir Terim Nasıl Oluşur?

Terim Nedir Terim Nasıl Oluşur?

Psikoloji Terimleri Nelerdir?

Psikoloji Terimleri Nelerdir?

Tiyatro Terimleri Nelerdir?

Tiyatro Terimleri Nelerdir?

Fen Terimleri Nelerdir?

Fen Terimleri Nelerdir?

Ziraat Terimleri ve Anlamları

Ziraat Terimleri ve Anlamları

Hamam Terimleri Nelerdir?

Hamam Terimleri Nelerdir?

Ultrason Terimleri ve Anlamları

Ultrason Terimleri ve Anlamları

Mitoloji Terimleri ve Anlamları

Mitoloji Terimleri ve Anlamları

Madencilik Terimleri Nelerdir?

Madencilik Terimleri Nelerdir?

Sağlık Terimleri ve Anlamları

Sağlık Terimleri ve Anlamları

Dini Terimler Nelerdir?

Dini Terimler Nelerdir?

İhracat Terimleri ve Anlamları

İhracat Terimleri ve Anlamları

Hukuk Terimleri Nelerdir?

Hukuk Terimleri Nelerdir?

Fizik Terimleri Nelerdir?

Fizik Terimleri Nelerdir?

Motosiklet Terimleri Nelerdir?

Motosiklet Terimleri Nelerdir?

Sosyoloji Terimleri Nelerdir?

Sosyoloji Terimleri Nelerdir?

Hız Terimleri Nelerdir?

Hız Terimleri Nelerdir?

Kano Terimleri ve Anlamları Nelerdir?

Kano Terimleri ve Anlamları Nelerdir?

Siyasi Terimler Nelerdir?

Siyasi Terimler Nelerdir?

Felsefe Terimleri Nelerdir?

Felsefe Terimleri Nelerdir?

Eskrim Terimleri Nelerdir?

Eskrim Terimleri Nelerdir?

Meteoroloji Terimleri ve Anlamları

Meteoroloji Terimleri ve Anlamları

Fotoğrafçılık Terimleri Nelerdir?

Fotoğrafçılık Terimleri Nelerdir?

Çağrı Merkezi Terimleri Nelerdir?

Çağrı Merkezi Terimleri Nelerdir?

Sigorta Terimleri Nelerdir?

Sigorta Terimleri Nelerdir?

Borsa Terimleri ve Anlamları

Borsa Terimleri ve Anlamları

Lojistik Terimleri Nelerdir?

Lojistik Terimleri Nelerdir?