Felsefe Terimleri Nelerdir?
20 Temmuz 2024

Felsefe Terimleri Nelerdir?

Felsefe Terimleri

Felsefe terimleri, felsefe biliminde geçen ve bu bilim dalı ile ilgili özel anlamlar içeren kelimeleri ifade eder. Felsefe, varlık, anlam, bilgi, kaynak ve nedenler üzerinde düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılmasını konu edinen bir bilim dalıdır. Felsefenin konuları, varlık, evren, insanın yaşamı, eylemleri ve yazgısı gibi temel meselelerdir. Felsefe kelime anlamı olarak "bilgelik sevgisi" demektir. Bu ifade, bilgeliği sevmek; felsefe yapan kişinin bilgiye olan hürmetini ve saygısını ifade eder. Bu bağlamda, felsefeci alçak gönüllü, tevazu sahibi ve aza kanaat eden biri olmalıdır.

Felsefe Terimlerinin Tarihi

Felsefe terimleri ilk kez ünlü Yunan matematikçi ve filozof Pythagoras tarafından kullanılmıştır. Aşağıda bazı temel felsefe terimleri ve anlamları verilmiştir:

Agnostizm (Bilinemezcilik): Tanrının var olup olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüştür.

Ahlak Kuralları: Toplum tarafından oluşturulan iyi-kötü kavramlarının anlamlarını, iyinin yapılması gerektiğinin nedenlerini ve kötüden kaçınılması gerektiğinin nedenlerini açıklayan davranış kurallarıdır.

Algı: Nesne veya olayların beyinde anlamlı bütünler olarak kavranmasıdır.

Anarşizm: Toplumsal yaşamı düzenleyen bütün kural ve kurumları reddeden dünya görüşüdür.

Arz: Pazara veya piyasaya sunulan mal miktarı.

Ateizm (Tanrıtanımazlık): Tanrının varlığını reddeden görüştür.

Benlik: İnsanın kendini tanıma ve değerlendirme biçimidir.

Bilinç: Belli bir zaman aralığında insanın kendisinden ve çevresinden haberdar olma halidir.

Bürokrasi: Memurların idari işleyişi.

Çıkarım: Verilen önermelerden zihnin sonuç çıkarması.

Değer: İnsanların bir mala veya hizmete verdikleri önem.

Demokrasi: Halkın doğrudan veya seçilmiş temsilciler vasıtasıyla kendi kendini yönettiği yönetim biçimidir.

Determinizm: İnsanın ahlaki eylemlerle ilgili kararlarını etkileyen iç ve dış faktörler olduğunu savunan görüştür.

Duyarsızlaşma: Duygusal yaşamda sık sık karşılaşılan uyarıcıya karşı organizmanın giderek kayıtsız, ilgisiz kalması.

Eğitim: İnsanın toplumsal hayata uyum sağlayabilmesi için yeteneklerinin geliştirilmesi için uygulanan yöntemler.

Endogami: Eş seçiminde akrabalar arasından seçim yapılması.

Fiyat: Mal ve hizmetin birim para cinsinden değeri.

Genelleme: Varlıkları benzer yanlarına göre gruplandırmak.

Gereksinim (İhtiyaç): Organizmada herhangi bir eksikliğin hissedilmesi hali.

Güdü: Organizmanın ihtiyacı karşılamaya yönelik bir davranışı yapmaya yönelmesi.

Halk: Devlet tarafından yönetilen insanlar.

Heyecan: Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan güçlü ancak geçici duygu durumu.

Huy: Kişiliğin doğuştan gelen ve kolay kolay değişmeyen yanı.

İbadet: Tanrıya inanan insanların, onun emirlerine uygun olarak yerine getirdikleri, yaptıkları tapınmalardır.

İman: Tanrının emirlerine hiçbir şart ileri sürmeksizin itaat etmek.

İdiot (Aptal): 0-19 zekâ seviyesine sahip insanlar.

İmgeleme: Düşünülen herhangi bir durum veya olayın zihinde canlandırılması, hayal edilmesi.

Kalite: Bir mal veya hizmetin ihtiyacı gideren diğer mal ve hizmetlere göre daha elverişli, kullanışlı olması.

Kaygı: Üzüntü, sıkıntı, korku gibi heyecanların nedeni, kaynağı bilinmeden uzun süre yaşanması durumu.

Korelasyon: İki değişken arasındaki ilişki-bağıntı miktarı.

Kültür: İnsanların maddi ve manevi anlamda ürettiği, yaptığı her şey.

Sonuç

Felsefe terimleri, felsefe biliminin temellerini anlamak ve bu bilim dalında derinlemesine bilgi sahibi olmak için büyük önem taşır. Bu terimler, felsefi düşüncenin temel yapı taşlarını oluşturur ve felsefi tartışmaların anlaşılmasını sağlar. Dolayısıyla, felsefe terimlerine hakim olmak, felsefi bilgi birikimini artırmak ve bu bilim dalında ilerlemek isteyen herkes için gereklidir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Terminoloji Terimleri Nelerdir?

Terminoloji Terimleri Nelerdir?

Geometri Terimleri Nelerdir?

Geometri Terimleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Terim Sayısı Nedir? Formülü ve Hesaplanması

Terim Sayısı Nedir? Formülü ve Hesaplanması

Yazılım Terimleri Nelerdir?

Yazılım Terimleri Nelerdir?

Kimyasal Terimler Nelerdir?

Kimyasal Terimler Nelerdir?

Badminton Terimleri ve Anlamları

Badminton Terimleri ve Anlamları

Hukuk Terimleri Nelerdir?

Hukuk Terimleri Nelerdir?

Güncel

Kamp Terimleri Nelerdir?

Kamp Terimleri Nelerdir?

Güncel

Balistik Terimleri Nelerdir?

Balistik Terimleri Nelerdir?

Güncel

Gitar Terimleri Nelerdir?

Gitar Terimleri Nelerdir?

Trafik Terimleri Nelerdir?

Trafik Terimleri Nelerdir?

Diksiyon ve Hitabet Terimleri Nelerdir?

Diksiyon ve Hitabet Terimleri Nelerdir?

Denizcilik Terimleri Nelerdir?

Denizcilik Terimleri Nelerdir?

Terim Sayısı Formülü Nelerdir?

Terim Sayısı Formülü Nelerdir?

Judo Terimleri Nelerdir?

Judo Terimleri Nelerdir?

Bilim Terimleri Nelerdir?

Bilim Terimleri Nelerdir?

Atletizm Terimleri Nelerdir?

Atletizm Terimleri Nelerdir?

Tekvando Terimleri Nelerdir?

Tekvando Terimleri Nelerdir?

Tarih Terimleri Nelerdir?

Tarih Terimleri Nelerdir?

Dış Ticaret Terimleri Nelerdir?

Dış Ticaret Terimleri Nelerdir?

Bilgisayar Terimleri ve Anlamları

Bilgisayar Terimleri ve Anlamları

Ziraat Terimleri ve Anlamları

Ziraat Terimleri ve Anlamları

Edebiyat Terimleri Nelerdir?

Edebiyat Terimleri Nelerdir?

Uçak Terimleri Nelerdir?

Uçak Terimleri Nelerdir?

Perdecilik Terimleri Nelerdir?

Perdecilik Terimleri Nelerdir?

Osmanlı Terimleri Nelerdir?

Osmanlı Terimleri Nelerdir?

Sağlık Terimleri ve Anlamları

Sağlık Terimleri ve Anlamları

Siyasi Terimler Nelerdir?

Siyasi Terimler Nelerdir?

Biyoloji Terimleri Nelerdir?

Biyoloji Terimleri Nelerdir?

Genetik Terimleri Nelerdir?

Genetik Terimleri Nelerdir?

Muhasebe Terimleri Nelerdir?

Muhasebe Terimleri Nelerdir?

Okçuluk Terimleri ve Anlamları

Okçuluk Terimleri ve Anlamları

Havacılık Terimleri Nelerdir?

Havacılık Terimleri Nelerdir?

İnşaat Terimleri Nelerdir?

İnşaat Terimleri Nelerdir?

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Dilbilgisi Terimleri Nelerdir?

Felsefe Terimleri Nelerdir?

Felsefe Terimleri Nelerdir?

Meteoroloji Terimleri ve Anlamları

Meteoroloji Terimleri ve Anlamları